Hướng dẫn đào CryptoCurrency với Orange Pi

Chào các bạn,

Một trong những lí do tôi đến với Orange PI chính là CryptoCurrency, hay còn gọi là Tiền mã hóa. Đầu năm 2017 tôi có quan tâm đến tiền mã hóa một thời gian và có nghiên cứu chúng. Toàn bộ nghiên cứu tôi có chia sẻ ở blog cá nhân của tôi ở đây (Tiền mã hóa CryptoCurrency (P1) – Tìm hiểu chung về tiền mã hóa) và đây (Tiền mã hóa CryptoCurrency (P2) – Đào tiền mã hóa là như thế nào?)

Khi đó sau khi nghiên cứu đào bằng trâu, rồi thiết bị ASIC xong thì tôi bỗng thấy tiền ảo có thể đào được bằng CPU, mà hiện nay các máy tính nhúng như Orange PI đều là các CPU cấp thấp, phù hợp với các hàm đơn giản băm của đào tiền, lại có nhiều luồng, tối thiểu đang có 4 luồng. Thế là tôi tìm cách mua Orange Pi về Việt Nam nghiên cứu.

Chiếc Orang Pi đầu tiên tôi mua là chiếc Orange Pi Zero với giá đâu đó khoảng 300k, một khoản đầu tư quá rẻ cho đào tiền. Qua Armbian tôi cài cho nó HDH Ubuntu (hướng dẫn ở đây) và bắt dầu tìm các phần mềm đào tiền bằng CPU.

Có rất nhiều phần mềm mã nguồn mở trên Github dùng để đào tiền, một số cái được fork (khái niệm chỉnh sửa mã nguồn ra một nhánh mới) để đào các đồng tiền khác nhau, một số cái có hỗ trợ CPU dòng nào, dòng nào. Do Orange Pi Zero sử dụng chip ARM H3 nên điều bắt buộc là phải tìm phần mềm có hỗ trợ chip ARM. Sau đây là một số ví dụ

  • https://github.com/tpruvot/cpuminer-multi
  • https://github.com/pooler/cpuminer
  • https://github.com/LucasJones/cpuminer-multi

Tôi sẽ hướng dẫn bạn cài dùng bản của Tpruvot.

Đầu tiên do phiên bản ARMBIAN chưa xác định các biến LC_ALL và LANGUAGE, các bạn đánh 2 lệnh sau để đảm bảo nó ko hiện ra khi cac bạn đang cài đặt

export LC_ALL=”en_US.UTF-8″
export LANGUAGE=”en_US.UTF-8″

Sau đó hãy cập nhật phiên bản Ubuntu bạn đang có lên phiên bản mới nhất (nếu các bạn đăng nhập bằng root thì ko cần đánh sudo phía trước, còn nếu như các bạn đăng nhập bằng account khác root, hay thêm trước câu lệnh chữ sudo)

apt-get update
apt-get upgrade

Sau đó cài các phần mềm cần thiết bằng câu lệnh sau

apt-get install automake autoconf pkg-config libcurl4-gnutls-dev libjansson-dev libssl-dev libgmp-dev make g++

Tôi đang mặc định các bạn đã cài git và các phần mềm cơ bản khác như nano hay htop nhé

Sau đây hãy clone mã nguồn phiên bản cpuminer về máy, dùng câu lệnh

git clone https://github.com/tpruvot/cpuminer-multi cpuminer-tpruvot

Sau khi hoàn thành, vào trong thư mục phần mềm vừa clone về

cd cpuminer-tpruvot

Hướng dẫn đào CryptoCurrency với Orange Pi
Hướng dẫn đào CryptoCurrency với Orange Pi

Có 1 số cách để biên dịch phần mềm này thành file chạy, có thể chạy

./autogen.sh
./configure CFLAGS=”-march=native -mfpu=neon”

make

nhưng vì phiên bản tpruvot này có file chạy build.sh chạy hầu hết các câu lệnh trên nên tôi sửa file build đó luôn

nano build.sh

Trong màn hình edit text, tim đến do có chữ -march=native, bổ sung nó như dòng sau

-march=native -mcpu=native -mtune=native -mfloat-abi=’hard’ -mfpu=’neon’

Cltr + X để đóng Nano, chọn Y để ghi đè, sau đó chạy

./build.sh

Khi build.sh chạy hết, như vậy là phần mềm đã được biên dịch xong, bạn có thể tại ngay folder phần mềm chạy đào, cú pháp câu lệnh là

/cpuminer -a [thuật toán đào] -o [địa chỉ poool] -u [tên tài khoản, worker hoặc địa chỉ ví nếu chạy nicehash] -p [mặc định là x, nếu bạn muốn sửa độ khó điền vào độ khó của pool] -t [số luồng, 4 8 hoặc 16] –background [cho phần mềm chạy background]

Ví dụ tôi dùng các pool như multipool.us, minergate.com và nicehash.com thì tôi có các câu lệnh sau

./cpuminer -a scrypt -o stratum+tcp://eu.multipool.us:3351 -u thanh_tan.1 -p x -t 4 –background

./cpuminer -a cryptonight -o stratum+tcp://bcn.pool.minergate.com:45550 -u [email protected] -p x -t 4 –background

./cpuminer -a scrypt -o stratum+tcp://scrypt.hk.nicehash.com:3333 -u 19DQj5DLgsQRVLy5bKWrZYL2S8Lwmx5Ggj -p x -t 4 –background

Nếu bạn khong thấy báo lỗi gì và màn hình câu lệnh hiện ra như sau, điều đó có nghĩa là phần mềm đang đào rồi, bạn có thể tắt màn hình câu lệnh đi vì nó sẽ chạy background cho đến khi bạn tắt nguồn.

Hướng dẫn đào CryptoCurrency với Orange Pi
Hướng dẫn đào CryptoCurrency với Orange Pi

Còn nếu như bạn muôn phần mềm tự động đào mỗi khi khởi động lại, bạn vào thư mục etc

cd /etc/

sau đó chỉnh sửa file rc.local

nano rc.local

điền vào ngay sau phía trước của exit 0; câu lệnh mà bạn muốn chạy.

Đào bằng Orange Pi có điểm lợi là hầu như bạn không tốn tiền điện, bạn cứ thử tưởng tượng 1 máy tỉnh nhỏ bằng bao diêm như vậy chạy thì kể cả nếu tính điện cũng không bằng cốc trà đá của bạn. Còn nhược điểm của việc này là tốc độ đào của Orange Pi khá chậm, tốc độ không cao nên thành quả đặt được của bạn cũng hề nhiều.

Chúc bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline

Contact Me on Zalo
%d bloggers like this: