Orange Pi 4 LTS RAM 4GB (non-eMMC)

1,800,000 

Phiên bản rút gọn của Orange Pi 4 LTS không có eMMC để giảm giá thành, với đặc trưng là con chip eMMC bên cạnh chip SOC đã bị lược bỏ. Về cấu hình hoạt động và các chức năng khác, thì Orange Pi 4 LTS non-eMMC không khác gì so với Orange Pi 4 LTS thông thường, sản phẩm để cạnh tranh với Raspberry 4 4GB RAM đang khan hiếm hiện nay.

còn 3 hàng

Orange Pi 4 LTS RAM 4GB (non-eMMC)

1,800,000