Phiên bản mới Orange Pi Zero 3

660,000 1,050,000 

Orange Pi Zero 3 có kích thước nhỏ hơn, sử dụng chip SOC H618 hỗ trợ Android lên tới phiên bản 12, và có tới 4 phiên bản RAM cho khách hàng lựa chọn là 1GB 1,5GB, 2GB và 4GB

Phiên bản mới Orange Pi Zero 3
660,000 1,050,000  Lựa chọn các phương án