Xác nhận ủy quyền phân phối tại Việt Nam của hãng Orange Pi.

Bản PDF có thể tải tại đây https://orangepi.vn/AUTHORISED-DISTRIBUTOR-LETTER.pdf

AUTHORISED DISTRIBUTOR LETTER
AUTHORISED DISTRIBUTOR LETTER