Orange Pi R1 Plus phiên bản LTS Rockchip RK3328 1GB RAM

800,000 

Như đã giới thiệu từ trước, từ tháng 11/2021, nhà sản xuất Orange Pi đã công bố thêm 1 phiên bản khác của dòng Orange Pi R1 Plus với việc thay đổi 1 chip LAN thành chip có chi phí thấp hơn và sẵn hàng hơn. Đồng thời đưa Orange Pi R1 Plus vào dòng sản phẩm LTS (Long-term support) có nghĩa là R1 Plus sẽ được hãng support và hỗ trợ phát triển lâu hơn.

Hết hàng

Orange Pi R1 Plus phiên bản LTS Rockchip RK3328 1GB RAM

Hết hàng