Orange Pi Zero Plus H5 Quad-core Wifi LAN Gigabit RAM 512MB

Vẫn cùng size với Orange Pi Zero, nhà sản xuất Orange Pi đã cho ra sản phẩm mới nâng cấp chip từ H2+ lên thành chip H5, RAM 512MB giữ nguyên, thêm SPI Flash 2MB. Cổng LAN nâng cấp lên thành Gigabit LAN tốc độ nhanh gấp 10 lần so với Orange Pi Zero bản chip H2+ cũ

0

Orange Pi Zero Plus H5 Quad-core Wifi LAN Gigabit RAM 512MB

Hết hàng