Quạt mini 30mm DC 5v 0.2A dùng cho cả Orange Pi, Raspberry Pi

30,000 

Quạt mini 30mm DC 5v 0.2A dùng cho cả Orange Pi, Raspberry Pi. Quạt bao gồm vít lắp, gắn vào nắp trên của vỏ. Cắm nguồn 5v trên chân GPIO

Kích thước: 30x30x10mm

30000

Quạt mini 30mm DC 5v 0.2A dùng cho cả Orange Pi, Raspberry Pi

Trong kho

Quạt mini 30mm DC 5v 0.2A dùng cho cả Orange Pi, Raspberry Pi