Vỏ mica cho Orange Pi Plus 2e (có thể lắp thêm tản nhiệt và quạt)

80,000 

Vỏ kiểu mới cho Orange Pi Plus 2e, là các tấm mica (acrylic) lắp ghép cho Orange Pi Plus 2e, chắc chắn bền đẹp và có lỗ lắp quạt 24mm Lắp ráp dễ dàng, vỏ chắc chắn

còn 14 hàng

80000

Vỏ mica cho Orange Pi Plus 2e (có thể lắp thêm tản nhiệt và quạt)

Trong kho

Vỏ mica cho Orange Pi Plus 2e (có thể lắp thêm tản nhiệt và quạt)

còn 14 hàng