Vỏ mica cho Orange Pi Plus 2e (có thể lắp thêm tản nhiệt và quạt)

180,000 

Vỏ kiểu mới cho Orange Pi Plus 2e, là các tấm mica (acrylic) lắp ghép cho Orange Pi Plus 2e, chắc chắn bền đẹp và có lỗ lắp quạt 24mm Lắp ráp dễ dàng, vỏ chắc chắn

Vỏ mica cho Orange Pi Plus 2e (có thể lắp thêm tản nhiệt và quạt)

180,000