Vỏ mica cho Orange Pi Plus 2e (có thể lắp thêm tản nhiệt và quạt)

Giá gốc là: 180,000 ₫.Giá hiện tại là: 80,000 ₫.

Vỏ kiểu mới cho Orange Pi Plus 2e, là các tấm mica (acrylic) lắp ghép cho Orange Pi Plus 2e, chắc chắn bền đẹp và có lỗ lắp quạt 24mm Lắp ráp dễ dàng, vỏ chắc chắn

còn 14 hàng

Vỏ mica cho Orange Pi Plus 2e (có thể lắp thêm tản nhiệt và quạt)

còn 14 hàng