Tản nhiệt nhôm cỡ to bộ 2 cái dành cho Orange Pi 4 và 4B, Orange PI 3 LTS, Orange Pi PC Plus

80,000 

Bộ tản nhiệt nhôm 2 cái dành cho Orange Pi 4 và 4B, Orange PI 3 LTS

  • Tản nhiệt to 22mm x 22mm
  • Tản nhiệt bé 9mm x 9mm
  • Đã dán sẵn băng dính tản nhiệt

còn 7 hàng

Tản nhiệt nhôm cỡ to bộ 2 cái dành cho Orange Pi 4 và 4B, Orange PI 3 LTS, Orange Pi PC Plus

80,000