Ăng ten mở rộng cho Orange Pi

150,000 

Ăng ten mở rộng cho Orange Pi

Chiều dài khoảng 12cm

Kết nối thay cho ăng ten mặc định của Pi, bắt sóng wifi tốt hơn

Ăng ten mở rộng cho Orange Pi

150,000