Cài đặt Jellyfin quản lý Media server có hỗ trợ tiếng Việt

Nếu như trước kia bạn quen dùng Kodi để quản lý media server, lưu trữ phim và nhạc thì giờ đã có một phần mềm khác tốt hơn nhanh hơn mạnh hơn cho việc này, đó là Jellyfin. Jellyfin là phần mềm cũng miễn phí như Kodi, nhưng hơn thế nó còn là mã nguồn mở Open Source. Jellyfin là một trong những sản phẩm F.O.S.S (Free and Open Source Software) được đánh giá cao trong các sản phẩm Media Player, tương đương với Flex.

Trang chủ là https://jellyfin.org trên này có hướng dẫn đầy đủ cách cài Jellyfin trên các hệ thống khác nhau. Sau đây tôi sẽ tóm tắt lại 2 cách cài cơ bản trên Orange Pi bao gồm, cài qua repo và cài trên docker.

A. Cài trên REPO:

Trên repo bạn có thể sử dụng cả 2 distro của Linux là Debian hoặc Ubuntu đều được, repo của Jellyfin có hỗ trợ cấu trúc arm64 (64bit) và armhf (32bit) nên cài trên các chip H3 hoặc H6 hay H616 cũng đều được. Các câu lệnh cơ bản là:
sudo apt install apt-transport-https
wget -O - https://repo.jellyfin.org/jellyfin_team.gpg.key | sudo apt-key add -
echo "deb [arch=$( dpkg --print-architecture )] https://repo.jellyfin.org/$( awk -F'=' '/^ID=/{ print $NF }' /etc/os-release ) $( awk -F'=' '/^VERSION_CODENAME=/{ print $NF }' /etc/os-release ) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/jellyfin.list
sudo apt update
sudo apt install jellyfin

Nếu như bạn cài HDH Debian hoặc Ubuntu phiên bản Desktop, thì đây là một lựa chọn tốt vì bạn có thể cài thêm Jellyfin client trên Linux để liên kết trực tiếp tới Jellyfin server vừa cài trên để chơi luôn các file trên server mà không cần stream qua mạng. Hướng dẫn cài Jellyfin client trên linux bạn xem thêm ở đây https://jellyfin.org/clients/

B. Cài trên docker:

Còn nếu như bạn chỉ muốn cài server sau đó sử dụng client trên các hệ thống khác để chơi stream qua mạng, lựa chọn cài docker là lựa chọn tốt nhất. Với cài docker, bạn không cần cài HDH phiên bản desktop mà chỉ cần bản CLI cho nhẹ hệ thống. Ngoài ra với docker, bạn có thể cài thêm các phần mềm khác song song trên một thiết bị Orange Pi mà không sợ bị xung đột hệ thống hay khó khăn khi cài các phần mềm khác, ví dụ như cài thêm Transmission trên docker chẳng hạn, chúng ta sẽ có một torrent client kéo media, 1 media server song song, thậm chí cài thêm Pi-Hole hoặc Adguard là có thêm 1 client chặn quảng cáo v.v.

Đương nhiên cài trên docker, bạn cần cài sẵn HDH cùng với docker cho armhf hoặc arm64 sẵn rồi. Bạn có thể xem lại các bài cũ để biết cách cài HDH và Docker, giờ chỉ là câu lệnh để tải bản docker về. Bạn cần tạo 2 thư mục để chứa config và cache, ở đây giả sử là /svr/jellyfin/config và /svr/jellyfin/config. Ngoài ra, thư mục chứa các file media của bạn phải được xác định trước, ví dụ là /mnt/media chẳng hạn.

mkdir -p /var/jellyfin/{config,cache}
docker run -d -v /var/jellyfin/config:/config -v /var/jellyfin/cache:/cache -v /mnt/media:/media --net=host jellyfin/jellyfin:latest

Dockerhub hiện tại jellyfin/jellyfin có chứa phiên bản arm64 nên có thể sử dụng với các dòng chip H5 H6 trở lên, tuy nhiên để hỗ trợ thấp hơn các dòng chip armhf, bạn có thể sử dụng hub linuxserver/jellyfin

docker run -d \
--name jellyfin \
--net=host \
--volume /var/jellyfin/config:/config \
--volume /var/jellyfin/cache:/cache \
--mount type=bind,source='/mnt/media/',target=/media \
--restart=unless-stopped \
linuxserver/jellyfin

Nếu các bạn còn nhớ, thì ở bài trước (Hướng dẫn cài đặt LibreELEC trên Orange Pi 3, Plus2 và Plus2e cùng với skin OSMC và Transmission tải torrent miễn phí) tôi cũng đã hướng dẫn cài docker transmission trên Libreelec rồi, nó cũng pull từ hub linuxserver/transmission về như sau

docker run -d \
--name=transmission \
-e PUID=0 \
-e PGID=0 \
-e TZ=Asia/Ho_Chi_Minh \
-e USER=transmission \
-e PASS=libreelec \
-p 9091:9091 \
-p 51413:51413 \
-p 51413:51413/udp \
-v /storage/transmission/config/transmission/config:/config \
-v /storage/transmission/downloads:/downloads \
-v /storage/transmission/watch:/watch \
--restart unless-stopped \
linuxserver/transmission

Sau khi cài xong, bạn sử dụng một Jellyfin client bất kì, có thể là trên mobile, có thể là trên Kodi hay ngay trên Linux kết nối vào Jellyfin server đã cài. Giao diện hướng dẫn lúc chạy client kết nối rất đơn giản, chỉ cần đánh IP của server vào là client tự kết nối và config. Bạn chọn sử dụng tiếng Việt trên giao diện và cả trên Meta load về, Jellyfin sẽ tự load về và cho bạn giao diện hoàn toàn tiếng Việt như sau (đây là Jellyfin phiên bản windows desktop)

jellyfin desktop

Thực sự là Jellyfin khi sử dụng cực kì thuận tiện, bạn chỉ cần có file film hoặc âm nhạc, Jellyfin server sẽ tự kết nối đến các máy chủ metadata và tải về các dữ liệu phù hợp, thậm chỉ là các dữ liệu tiếng Việt đầy đủ, bạn có thể quản lý các dữ liệu metadata này 1 cách thuân tiện n

jellyfin metadata

Còn về phía trên server, nếu bạn cài trên docker, bạn có thể cần cài thêm portainer để quản lý docker này, cập nhật khi cần thiết, hoặc cài thêm các docker ứng dụng khác. Ví dụ như adguard làm DNS server lọc quảng cáo chẳng hạn; hay wireguard làm một VPN riêng của bạn tại nhà để truy cập từ xa v.v.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline

Contact Me on Zalo
%d bloggers like this: