Lưu trữ thẻ: User Manual

Hướng dẫn sử dụng Orange Pi 5 phiên bản 0.7

Hướng dẫn sử dụng Orange Pi 5 phiên bản 0.7

Hướng dẫn một số chức năng cơ bản của Orange Pi 5 bao gồm:

Các phụ kiện cần có khi bắt đầu sử dụng Orange Pi 5: đầu đọc thẻ nhớ, USB cable TTL đọc cổng UART
Cài đặt Hệ điều hành Linux, Android lên thẻ nhớ
Cài đặt Hệ điều hành Linux Android lên ổ cứng SSD cắm qua cổng M2
Cài đặt Hệ điều hành Linux Android lên USB gắn ngoài 3.0
Cài đặt wifi AP6275P PCie qua cổng M2, cầu nối giữa LAN và Wifi
Sử dụng chức năng ADB (trên Android)
Một số usb sử dụng được trên Orange Pi 5 (xem bên dưới)
Và nhiều chức năng khác

Hướng dẫn sử dụng Orange Pi 4 LTS phiên bản 2.1

Hướng dẫn một số chức năng cơ bản của Orange Pi 4 LTS bao gồm:

Các phiên bản Orange Pi 4 LTS
Cài đặt Hệ điều hành Linux, Android lên thẻ nhớ
Cái đặt Hệ điều hành Linux Android lên bộ nhớ trong eMMC …

Hướng dẫn sử dụng Orange PI 3 LTS phiên bản cập nhật 2.1

Hướng dẫn sử dụng Orange PI 3 LTS mới phiên bản cập nhật 2.1, với nhiều cập nhật và hướng dẫn hơn, bao gồm:

Cài đặt trên thẻ nhớ và eMMC
Cài đặt Android trên thẻ nhớ và eMMC
Debug bằng UART SerialPort
Cài đặt các chức năng như HDMi, Hồng ngoại, Audio, USB v.v.
Cài đặt kết nối GPIO 26 chân
Cài đặt các màn hình từ OLED0.96 I2C đến màn hình SPI cho RPi 2.4inch, 3.2inch và cả 3.5 inch
Remote bằng NoMachine hoặc VNC
Cài đặt Python, OpenCV
Cài đặt HomeAssistant qua Docker hoặc Python
Cài đặt nhận dạng khuôn mặt, Tensorflow, ROS 1 Noetic, ROS 2 Galatic
Cài đặt OpenMediaVault, PIHole, GotoHTTP, QT5, … và còn rất rất nhiều nữa