Hướng dẫn sử dụng Orange PI 3 LTS phiên bản cập nhật 2.1

Hướng dẫn sử dụng Orange PI 3 LTS mới phiên bản cập nhật 2.1, với nhiều cập nhật và hướng dẫn hơn, bao gồm:

 • Cài đặt trên thẻ nhớ và eMMC
 • Cài đặt Android trên thẻ nhớ và eMMC
 • Debug bằng UART SerialPort
 • Cài đặt các chức năng như HDMi, Hồng ngoại, Audio, USB v.v.
 • Cài đặt kết nối GPIO 26 chân
 • Cài đặt các màn hình từ OLED0.96 I2C đến màn hình SPI cho RPi 2.4inch, 3.2inch và cả 3.5 inch
 • Remote bằng NoMachine hoặc VNC
 • Cài đặt Python, OpenCV
 • Cài đặt HomeAssistant qua Docker hoặc Python
 • Cài đặt nhận dạng khuôn mặt, Tensorflow, ROS 1 Noetic, ROS 2 Galatic
 • Cài đặt OpenMediaVault, PIHole, GotoHTTP, QT5, … và còn rất rất nhiều nữa
OrangePi 3 LTS H6 UserManual v2.1

Tải về: OrangePi 3 LTS H6 UserManual v2.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline

Contact Me on Zalo
%d bloggers like this: