Lưu trữ thẻ: câu lệnh linux

Một số ứng dụng và câu lệnh cần thiết khi dùng Linux

Hôm trước tôi đã gửi 2 bài sưu tầm về 19 câu lệnh cần thiết cho Linux. Hôm nay tôi tự mình viết 1 bài về các câu lệnh và ứng dụng cần thiết cho Linux để các bạn có thể sử dụng dễ dàng Linux, từ đó có thể nghiên cứu về Orange Pi và tạo ra một sản phẩm IoT tốt hơn cho xã hội.

Các câu lệnh Linux cơ bản (p2)

tiếp theo của phần 1 tại đây: http://orangepi.vn/cac-cau-lenh-linux-co-ban-p1.html 17. help  <câu lệnh> –help  xem thông tin trợ giúp và các tùy chỉnh của câu lệnh. Có thể viết tắt là  <câu lệnh> -h  18. whatis – What is this command  whatis <tên câu lệnh>  hiển thị mô tả về câu lệnh. 19. man – Manual  man <tên câu lệnh> ​ hiển thị trang […]

Các câu lệnh Linux cơ bản (p1)

Các bản phân phối Linux đều có hỗ trợ giao diện người dùng để tương tác với máy tính. Tuy nhiên trong một số trường hợp sử dụng giao diện command line để điều khiển máy tính sẽ nhanh hơn và đơn giản hơn. Trong giao diện command line, các câu lệnh (command) dùng để ra chỉ […]