Các câu lệnh Linux cơ bản (p2)

tiếp theo của phần 1 tại đây: http://orangepi.vn/cac-cau-lenh-linux-co-ban-p1.html

17. help

 <câu lệnh> –help  xem thông tin trợ giúp và các tùy chỉnh của câu lệnh.
Có thể viết tắt là  <câu lệnh> -h 

Học lập trình trực tuyến

18. whatis – What is this command

 whatis <tên câu lệnh>  hiển thị mô tả về câu lệnh.

Học lập trình online

19. man – Manual

 man <tên câu lệnh> ​ hiển thị trang hướng dẫn cho câu lệnh.

Học lập trình trực tuyến hiệu quả

20. exit

 exit ​ thoát khỏi phiên làm việc. Tương tự như việc thoát khỏi một ứng dụng trên giao diện người dùng.

Học lập trình trực tuyến hiệu quả chất lượng

21. ping

 ping <địa chỉ host> ​ ping một host từ xa (server) bằng cách gửi các gói tin đến host đó. Nó thường dùng để kiểm tra kết nối mạng đến server.

Học lập trình online xin việc làm

Tham khảo các khóa học lập trình online, onlab, và thực tập lập trình tại TechMaster

22. who – Who Is logged in

 who ​ hiển thị danh sách các tài khoản đang đăng nhập vào hệ thống.

Học lập trình trực tuyến dễ xin việc làm

23. su – Switch User

 su <tên tài khoản> ​ chuyển sang đăng nhập bằng một tài khoản khác. Tài khoản root có thể chuyển sang đăng nhập bằng các tài khoản khác mà không cần nhập mật khẩu.

Học lập trình online cấp tốc

24. uname

 uname ​ hiển thị ra một số thông tin hệ thống như tên kernel, tên host, bộ xử lý, …
Bạn có thể dùng lệnh  uname -a ​ để hiển thị tất cả thông tin.

Học lập trình online cho người mất gốc

25. free – Free memory

 free ​ xem thông tin về bộ nhớ: bộ nhớ đã sử dụng, bộ nhớ còn trống trên hệ thống
Bạn có thể dùng lệnh  free -m ​ để xem bộ nhớ với đơn vị KBs hoặc  free -g ​ để xem với đơn vị GBs

Học lập trình trực tuyến cho người mất căn bản

26. df – Disk space Free

 df ​ xem thông tin về dung lượng đĩa cứng (đã sử dụng, còn trống, …) và các thiết bị lưu trữ khác.
Bạn có thể dùng lệnh  df -h ​ để xem thông tin dưới dạng human readable (hiển thị với đơn vị KBs, GBs cho dễ đọc).

Học lập trình online cho người đi làm

27. ps – Processes

 ps ​ hiển thị thông tin về các tiến trình đang chạy.

Học lập trình trực tuyến cho người lớn tuổi

28. top – Top processes

 top ​ hiển thị thông tin về các tiến trình đang chạy, sắp xếp theo hiệu suất CPU.
Bạn cũng có thể dùng lệnh  top -u <tài khoản> ​ để xem thông tin các tiến trình đang chạy của tài khoản đó.

Học lập trình trực tuyến cho thanh niên

29. shutdown/reboot

 shutdown ​ lệnh tắt máy tính. Có thể dùng  shutdown -r  để khởi động lại máy tính. reboot có chức năng tương tự shutdown -r

Nguồn: https://techmaster.vn/posts/33520/cau-lenh-linux-ban-can-biet-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline

Contact Me on Zalo
%d bloggers like this: