Lưu trữ thẻ: rhasspy

Cài đặt MQTT, Nodered và Rhasspy trên Orange Pi không sử dụng docker

Như ở bài trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt Rhasspy và Home Assistant trên Orange Pi đều qua Docker, rất dễ dàng và đơn giản. Với bài này, tôi sẽ hướng dẫn phức tạp hơn 1 chút đó là cài đặt cả MQTT, Nodered và Rhassy trên Orange Pi mà không sử dụng docker .

Trên thực tế cả gói này được hướng dẫn cài đặt trên RPi được gọi là Sherlock – Offline Voice Assistant. Địa chỉ tại: https://ip-team4.intia.de. Tuy nhiên, do file cài tự động của Sherlock không chạy được trên Orange Pi, do vậy tôi đã tách ra thành từng phần một và đã cài hoàn chỉnh được trên Orange Pi PC Plus. Để chuẩn bị bạn cần:

Cài đặt Rhasspy trên Orange Pi, kết nối với Home Assistant điều khiển nhà thông minh bằng giọng nói

Hôm nay mới phát hiện ra một phần mềm mã nguồn mở hay quá, đó chính là Rhasspy (ɹˈæspi) (đọc là raspi y như viết tắt của raspberry pi) nhưng không phải chỉ dành cho Raspberry Pi. Rhasspy là phần mềm hỗ trợ giọng nói offline dựa trên dữ liệu được training, bằng bất cứ ngôn ngữ nao, và có thể kết nối trực tiếp với Home Assistant, Node-RED, Jeedom và OpenHAB.