Cài Home Assistant trên Orange Pi

Bài trước, tôi đã hướng dẫn các bạn biến Orange Pi thành Google Asisstant để ra lệnh bằng giọng nói, có một số bạn cho rằng nên dùng Raspberry cài GassistPi cũng được. Điều đó là đương nhiên nhưng chi phí của 1 chiếc RPi so với 1 chiếc OPi là hoàn toàn khác nhau, trong khi chức năng của nó thì không khác nhau mấy. Cũng tương tự như vậy, có một ứng dụng Smart home rất nổi tiếng cho RPi là Home Assistant (https://www.home-assistant.io) nhiều người nghĩ rằng nó không thể cài trên OPi thì đó là một sai lầm.

Orange Pi hoàn toàn có thể cài được Home Assistant (https://www.home-assistant.io) và hôm nay tôi sẽ demo cài Home Assistant trên một chiếc Orange Pi One hoặc Orange Pi Lite chạy chip H3 cực kì phổ thông cho các bạn.

Các bạn cần:

  • 1 bo mạch Orange Pi One hoặc Orange Pi Lite. Về độ ổn định do Home Assistant hoạt động chủ yếu remote nên tôi khuyên dùng Pi One và để cạnh modem gắn dây mạng
  • 1 thẻ nhớ microSD (thẻ 16GB hoặc 32GB class 10 )
  • Nguồn cho Orange Pi 5v/3A
  • và 1 đường mạng Internet tốt

Đầu tiên, hãy cài cho nó hệ điều hành, cài Armbian là phổ thông và dễ dàng nhất. Tải bản Armbian phù hợp tại (armbian.com) sau đó flash vào thẻ nhớ.

Cắm thẻ nhớ vào bo mạch, cắm điện và khởi động. Đăng nhập user root và pass mặc định 1234. Sau đó hệ thống yêu cầu đặt lại pass root

Tạo thêm 1 account nữa chạy các ứng dụng và giao diện desktop (nếu bạn cài bản armbian có desktop). Ở đây tôi hay tạo 1 account tên admin và pass mặc định 123456

Khởi động lại bằng lệnh reboot. Sau đó đăng nhập lại bằng account admin

OK chúng ta bắt đầu

Nâng cấp các thư viện và phần mềm
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Cài Python3 và các thư viện cần thiết
sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv
sudo apt-get install build-essential libssl-dev libffi-dev

Tạo môi trường làm việc của python3 và sử dụng môi trường đó để cài đặt
python3 -m venv homeassistant
cd homeassistant
source bin/activate

Cài wheel và sau đó cài HomeAssistant

python3 -m pip install wheel
python3 -m pip install homeassistant

Trong quá trình cài nếu thiếu các thư viện khác bạn có thể chủ động cài thêm, nếu mọi việc ok thì sau khi xong bạn chỉ cần khởi động bằng câu lệnh
hass --open-ui
là sẽ chạy như hình dưới

Sử dụng trình duyệt, đánh IP của Orange Pi và dùng cổng 8123. Ví dụ http://192.168.1.29:8123 Giao diện Home Assistant sẽ hiện ra và sau đó bạn chỉ cần điền các thông tin cần thiết để bắt đầu sử dụng

Để minh họa cho bài viết này, tôi làm video hướng dẫn dưới đây, chúc các bạn thành công

8 những suy nghĩ trên “Cài Home Assistant trên Orange Pi

  1. Pingback: 6 công cụ phần mềm nhà thông minh miễn phí mã nguồn mở tốt nhất 2018 (phần 1) - OrangePI.me

  2. Pingback: 6 công cụ phần mềm nhà thông minh miễn phí mã nguồn mở tốt nhất -

  3. Pingback: Cài OpenHAB trên Orange Pi - Orange Pi Viet Nam

  4. Pingback: 6 công cụ phần mềm nhà thông minh miễn phí mã nguồn mở tốt nhất 2018 (phần 1) - Orange Pi Viet Nam

  5. Pingback: Volumio trên Orange Pi Zero - Orange Pi Viet Nam

  6. Pingback: Cài đặt Home Assistant phiên bản supervised trên Orange Pi Zero2 - Orange Pi Viet Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *