Orange Pi GPIO pinouts

Orange Pi có khá nhiều model, và mỗi model lại sử dụng bảng GPIO khác nhau, có model là 26-pins, có model là 40pins, và hầu hết các bảng GPIO đều giống nhau.

Để thuận tiện cho khách hàng lựa chọn, Orange Pi Việt Nam thống kê các mẫu GPIO tên từng model như sau:

Chipset Model
H2+ 26-pin (R1, Zero)
H3 40-pin (Lite, One, PC, PC Plus, Plus 2E)
H5 26-pin (Zero Plus), 26-pin (Zero Plus 2), 40-pin (PC 2), 40-pin (Prime)
H6 26-pin (Lite 2, One Plus), 26-pin (PI 3, Pi 3 LTS)
A64 40-pin (Win, Win Plus)
H616 26-pin (Zero2)
RK3399 26-pin (Orange Pi 4, Orange Pi 4 LTS)
RK3328 13-pin (R1 Plus, R1 Plus LTS)
Orange Pi Zero H2+ GPIO
Orange Pi Zero H2+ GPIO
Orange Pi H3 40pins GPIO
Orange Pi H3 40pins GPIO
Orange PI H5 26pins GPIO
Orange PI H5 26pins GPIO
Orange PI H5 40pins GPIO
Orange PI H5 40pins GPIO
Orange PI H6 26pin GPIO
Orange PI H6 26pin GPIO
Orange PI A64 40pin GPIO
Orange PI A64 40pin GPIO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline

Contact Me on Zalo
%d bloggers like this: