Hướng dẫn sử dụng cho Orange PI Zero 2

Một user yêu thích Orange Pi đã kỳ công làm nên Hướng dẫn sử dụng (User Guide) này bằng tiếng Anh mới cho Orange Pi Zero. Nội dung khá chi tiết nên chúng tôi share lại cho các bạn phòng khi cần

Credit to: Kali Prasad

Link: https://drive.google.com/file/d/1pY6XTrJf69Mr7auKBnzL2eJ29X9MbUVf/view

official_OrangePi Zero2_user_guide

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *