Hướng dẫn cài VNC Server để remote Orange Pi

Sau khi cài OS bản có Desktop cho Orange Pi, đôi khi bạn muốn remote trên máy tính luôn để cho tiện hoặc bàn phím / chuột mini quá bé để thao tác. Lúc này bạn có công cụ VNC để hỗ trợ việc này. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn bạn cài X11VNC để remote Orange Pi trên máy tính.

Bạn cần :
– 1 Orange Pi đã cài OS có Desktop, ở đây tôi sử dụng bản Armbian Ubuntu/Debian, demo trên Orange Pi Prime
– Một màn hình để Orange Pi chạy start giao diện màn hình, có thể sử dụng màn hình mini của chính Orange PI như demo bên dưới, hoặc sử dụng tivi có HDMI hoặc màn hình máy tính
– Tải về trên máy tính phần mềm VNC Viewer, tôi sử dụng VNC Viewer cuar RealVNC https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/

Ở đây tôi đăng nhập bằng user admin (không phải root) vì khi bắt đầu cài OS, Armbian sẽ yêu cầu bạn tạo 1 tài khoản khác có chức năng sudo để dùng hàng ngày và khởi động giao diện desktop. Bạn có thể tạo bất cứ tên tài khoản nào và mật khẩu, tài khoản này mặc nhiên có chức năng sudo

OK, bắt đầu thôi

Cài X11VNC
sudo apt-get install x11vnc

Đặt mật khẩu cho X11VNC, sau này khi dùng VNC Viewer sẽ cần nhập mật khẩu này
x11vnc -storepasswd

Bạn sẽ cần VNC Server bật mỗi khi khởi động

cd ~/.config
mkdir autostart
cd autostart
nano x11vnc.desktop

Chèn đoạn text sau

[Desktop Entry] Encoding=UTF-8
Type=Application
Name=X11VNC
Comment=
Exec=x11vnc -display :0 -forever -shared -o /home/admin/x11vnc.log -bg -rfbauth /home/admin/.vnc/passwd -noshm
StartupNotify=false
Terminal=false
Hidden=false

Bấm Cltr + X để thoát và Y để lưu lại. Reboot để thử lại

Ngoài ra bạn có thể tạo file sh để chạy mỗi khi khởi động

Sửa file rc.local
sudo nano /etc/rc.local

Chèn vào câu lệnh sau, ngay trước dòng exit 0

/bin/sh /home/admin/vnc.sh &
exit 0

Sau đó tạo 1 file vnc.sh tại thư mục /home/admin của bạn

#!/bin/bash
sleep 15
x11vnc -display :0 -forever -shared -o /home/admin/x11vnc.log -bg -rfbauth /home/admin/.vnc/passwd -noshm

Thêm quyền chạy cho file vnc.sh :

chmod +x /home/admin/vnc.sh

Nếu bạn đăng nhập dưới account root, quá trình làm không khác trên chỉ có điều câu lệnh khởi động VNC Server phải thay là

x11vnc -display :0 -forever -shared -o /root/x11vnc.log -bg -rfbauth /root/.vnc/passwd -noshm

Xem video sau demo

One thought on “Hướng dẫn cài VNC Server để remote Orange Pi

  1. Việt Anh says:

    Xin hỏi nếu tôi muốn X11VNC chạy cùng với login screen thì phải làm thế nào?
    Nghĩa là khi khởi động máy pi lên, tại màn hình đăng nhập mình vẫn có thể kết nối đến VNC Server, nhập mật khẩu đăng nhập và bắt đầu remote. Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline

Contact Me on Zalo
%d bloggers like this: