Cài đặt bộ chuyển đổi nhạc số chất lượng cao (DAC) với Orange Pi Lite (phần 2)

Sau khi thành công ở việc lắp đặt phần 1, tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cài Squeezelite với giao squeezeslave GUI, và cài luôn Logitech Media Server để chạy luôn Squeezelite trên đó. Lí do sử dụng Squeezelite là bởi vì Orange PI chưa có 1 bản build Volumio hay RuneAudio nào hoàn hảo cho nó cả, nên sử dụng các bản chơi nhạc mã nguồn mở cấp thấp này là cách tận dụng nhanh nhất.

Đầu tiên là Squeezelite, hiện tại tải về một bản Squeezelite dùng chip ARM là rất khó, may quá tôi tìm được 1 bản clone trên github , có add thêm cả giao diện GUI, quá hoàn hảo

Trước tiên quay trở lại thư mục root gốc

cd ~

Clone mã nguồn về:

git clone https://github.com/fpasteau/squeezelite

Trong trường hợp HDH chưa cài git, hãy cài trước rồi dùng câu lệnh clone sau

Vào thư mục vừa clone về

cd squeezelite

Và build

apt-get install libasound2-dev libflac-dev libmad0-dev libvorbis-dev libfaad-dev libmpg123-dev liblircclient-dev libncurses5-dev
OPTS=-DINTERACTIVE make

Tiếp theo đó, dùng câu lệnh ssau xem Squeezelite chạy với các hardware nào

squeezelite -l

Kết quả trả về một danh sách các phần cứng, nếu có snddaudio, là chúng ta thành công


Output devices:
 null              - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
 default:CARD=audiocodec    - audiocodec, - Default Audio Device
 sysdefault:CARD=audiocodec   - audiocodec, - Default Audio Device
 dmix:CARD=audiocodec,DEV=0   - audiocodec, - Direct sample mixing device
 dsnoop:CARD=audiocodec,DEV=0  - audiocodec, - Direct sample snooping device
 hw:CARD=audiocodec,DEV=0    - audiocodec, - Direct hardware device without any conversions
 plughw:CARD=audiocodec,DEV=0  - audiocodec, - Hardware device with all software conversions
 default:CARD=snddaudio     - snddaudio, - Default Audio Device
 sysdefault:CARD=snddaudio   - snddaudio, - Default Audio Device
 dmix:CARD=snddaudio,DEV=0   - snddaudio, - Direct sample mixing device
 dsnoop:CARD=snddaudio,DEV=0  - snddaudio, - Direct sample snooping device
 hw:CARD=snddaudio,DEV=0    - snddaudio, - Direct hardware device without any conversions
 plughw:CARD=snddaudio,DEV=0  - snddaudio, - Hardware device with all software conversions
 default:CARD=sndhdmi      - sndhdmi, - Default Audio Device
 sysdefault:CARD=sndhdmi    - sndhdmi, - Default Audio Device
 dmix:CARD=sndhdmi,DEV=0    - sndhdmi, - Direct sample mixing device
 dsnoop:CARD=sndhdmi,DEV=0   - sndhdmi, - Direct sample snooping device
 hw:CARD=sndhdmi,DEV=0     - sndhdmi, - Direct hardware device without any conversions
 plughw:CARD=sndhdmi,DEV=0   - sndhdmi, - Hardware device with all software conversions
 default:CARD=DAC        - USB AUDIO  DAC, USB Audio - Default Audio Device
 sysdefault:CARD=DAC      - USB AUDIO  DAC, USB Audio - Default Audio Device
 front:CARD=DAC,DEV=0      - USB AUDIO  DAC, USB Audio - Front speakers
 surround21:CARD=DAC,DEV=0   - USB AUDIO  DAC, USB Audio - 2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
 surround40:CARD=DAC,DEV=0   - USB AUDIO  DAC, USB Audio - 4.0 Surround output to Front and Rear speakers
 surround41:CARD=DAC,DEV=0   - USB AUDIO  DAC, USB Audio - 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
 surround50:CARD=DAC,DEV=0   - USB AUDIO  DAC, USB Audio - 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
 surround51:CARD=DAC,DEV=0   - USB AUDIO  DAC, USB Audio - 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
 surround71:CARD=DAC,DEV=0   - USB AUDIO  DAC, USB Audio - 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
 iec958:CARD=DAC,DEV=0     - USB AUDIO  DAC, USB Audio - IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
 dmix:CARD=DAC,DEV=0      - USB AUDIO  DAC, USB Audio - Direct sample mixing device
 dsnoop:CARD=DAC,DEV=0     - USB AUDIO  DAC, USB Audio - Direct sample snooping device
 hw:CARD=DAC,DEV=0       - USB AUDIO  DAC, USB Audio - Direct hardware device without any conversions
 plughw:CARD=DAC,DEV=0     - USB AUDIO  DAC, USB Audio - Hardware device with all software conversions

Tôi chọn chạy với trực tiếp với hardware và không có conversion nào

squeezelite -o hw:CARD=snddaudio,DEV=0

Squeezelite chỉ là player, và nó cần Server music để nó kết nối chạy, đáng buồn là Squeezelite chỉ hỗ trợ Logitech Media Server, nên ta phải tìm dc bản Logitech Media Server cho ARM đẻ cài. Xem tất cả các bản ở đây
http://downloads.slimdevices.com/nightly/?ver=7.9

Phiên bản 7.9 là OK rồi, tải bản cho ARM

cd ~
wget http://downloads.slimdevices.com/nightly/7.9/sc/21d6247f6756178b15a858a51098c8d5ca4e4d95/logitechmediaserver_7.9.1~1521438894_arm.deb
dpkg -i *

Cài xong, kiểm tra xem server chạy chưa


ps -A | grep squeez

Nếu có kết quả thì ứng dụng Logitech Media Server đã chạy, bạn có thể truy cập nó bằng cách vào IP của Orange Pi với cổng 9000, ví dụ: 192.168.1.146:9000

Sau khi bỏ qua việc tạo tài khoản Logitech, giao diện sẽ quay về giao diện ban đầu, bạn chọn squeezelite trong số player và bắt đầu điều khiển Player chạy. Điểm hơi khác biệt ở đây chút là với giao diện web của Logitech Media Server thì ở đây là server điều khiển client chạy chứ không phải client chạy lấy dữ liệu từ server và chủ động.

Để Player biết sẽ chạy từ server nào, thêm thông số vào squeezelite và khởi động lại

/squeezelite -o hw:CARD=snddaudio,DEV=0 -s 127.0.0.1

NẾu bạn căm thêm màn hình vào Orange PI Lite, thì bạn sẽ không thấy gì, muốn chạy giao diện trên PI, bạn thêm tham số -T

/squeezelite -T -o hw:CARD=snddaudio,DEV=0 -s 127.0.0.1

Ok đã xong. Giờ quay lại giao diện web của Logitech Media Server, chọn nguồn nhạc (NAS, ổ cứng, USB) và ra lệnh cho Player squeezelite chơi nhạc, như video sau

Bonus một số câu lệnh chạy và khởi động

service --status-all
sudo service logitechmediaserver start
sudo service logitechmediaserver stop

2 thoughts on “Cài đặt bộ chuyển đổi nhạc số chất lượng cao (DAC) với Orange Pi Lite (phần 2)

 1. Pingback: Cài đặt bộ chuyển đổi nhạc số chất lượng cao (DAC) với Orange Pi Lite (phần 1) - OrangePI.me

 2. Pingback: Cài đặt bộ chuyển đổi nhạc số chất lượng cao (DAC) với Orange Pi Lite (phần 1) - Orange Pi Viet Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline

Contact Me on Zalo
%d bloggers like this: