Orange Pi 5 Plus

3,800,000 4,400,000 

Như vậy là Máy tính nhúng SBC (Single Board Computer) Orange Pi 5 plus sẽ có kích thước to hơn so với các bo mạch cũ là 100 x 70mm (3.9″ x 2.8″), tích hợp trên đó rất nhiều cổng kết nối. Bo mạch này có:

  • 2 cổng USB 3.0 Type-A
  • 1 cổng USB 3.1 Gen 1 Type-C (có thể sử dụng như cổng DisplayPort 1.4)
  • 1 cổng USB Type-C để cấp nguồn
  • 2 cổng USB 2.0
  • 2 cổng HDMI 2.1 ports (up to 8K/60fps output)
  • 1 cổng HDMI 2.0 input (up to 4K/60fps)
  • 1 cổng 3.5mm audio jack
  • 2 cổng 2.5 GbE Ethernet LAN
Orange Pi 5 Plus