Hiển thị tất cả 10 kết quả

4,200,000 
3,600,000 

Bo Mạch Orange Pi

Orange Pi 5 Plus 16GB RAM

4,400,000 

Bo Mạch Orange Pi

Orange Pi 5 Plus 32GB RAM

6,750,000 

Bo Mạch Orange Pi

Orange Pi 5 Plus 8GB RAM

3,800,000 

Bo Mạch Orange Pi

Orange Pi 5 Pro 16GB RAM

3,950,000 

Bo Mạch Orange Pi

Orange Pi 5 Pro 8GB RAM

3,050,000