Module 4G cho Orange PI 4/4B sử dụng khe mở rộng PCIe

488,000 

Module 4G RM310 sử dụng cho Rockchip này kết hợp với Board mở rộng PCIe cho Orange PI 4/4B sẽ cho phép bạn sử dụng sim 4G trên các bo mạch Orange PI 4Orange PI 4B

Hết hàng

488000

Module 4G cho Orange PI 4/4B sử dụng khe mở rộng PCIe

Hết hàng

Module 4G cho Orange PI 4/4B sử dụng khe mở rộng PCIe

Hết hàng