Vỏ Orange Pi Lite/One mica có tản nhiệt (support One Plus / Lite 2)

80,000 

Đây là loại vỏ cắt mica thủ công  riêng cho Orange Pi Lite/One. Về căn bản giống nhau là 6 miếng mica lắp ghép với nhau, khác nhau ở một mặt là Lite có 2 cổng USB và One có 1 cổng USB + 1 cổng LAN

80000

Vỏ Orange Pi Lite/One mica có tản nhiệt (support One Plus / Lite 2)

Trong kho

Vỏ Orange Pi Lite/One mica có tản nhiệt (support One Plus / Lite 2)
80,000  Lựa chọn các phương án