Vỏ cho Orange Pi Zero gắn extension

100,000 

Vỏ vừa Orange Pi Zero bao gồm cả phần extension board. Vỏ nhựa có 4 vít bắt chắc chắn, chân dán để đảm bảo việc ổn định của sản phẩm Orange Pi Zero sau khi gắn vào. Các cổng của extension cũng được bố trí trên vỏ để kết nối

100000

Vỏ cho Orange Pi Zero gắn extension

Trong kho

Vỏ cho Orange Pi Zero gắn extension