Quạt mini 30mm DC 5v 0.2A dùng cho cả Orange Pi, Raspberry Pi (loại không vít)

20,000 

Quạt mini 30mm DC 5v 0.2A loại không có vít đi kèm, gắn vào vỏ tự thiết kế của khách hàng Cắm nguồn 5v trên chân GPIO hoặc nguồn 5v ngoài.

Kích thước: 30x30x10mm

20000

Quạt mini 30mm DC 5v 0.2A dùng cho cả Orange Pi, Raspberry Pi (loại không vít)

Trong kho

Quạt mini 30mm DC 5v 0.2A dùng cho cả Orange Pi, Raspberry Pi (loại không vít)