Cục nguồn 5v 3A dành cho di động, orange pi, banana pi

80,000 

Cục nguồn 5v 3A hàng chất lượng ổn định, chuyên dùng cấp nguồn cho orange pi, banana pi hoặc màn hình hoặc điện thoại di động

còn 10 hàng

80000

Cục nguồn 5v 3A dành cho di động, orange pi, banana pi

Trong kho

Cục nguồn 5v 3A dành cho di động, orange pi, banana pi

còn 10 hàng