Orange Pi AIPro (8TOPS)

4,690,000 

Orange Pi AIPro là máy tính đơn bo mạch của hãng Orange Pi chuyên biệt hóa cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) bằng cách sử dụng chip SoC đặc biệt của Huawei cho AI là Huawei Ascend 310B4 quad-core 64-bit processor. Chip Ascend được công bố là có tốc độ tính toán lên tới 8 TOPS (UINT8 / FP16) cho nội suy máy tính.

Orange Pi AIPro (8TOPS)