Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Vỏ Orange Pi Zero
1 x 90,000 
90,000 
90,000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 90,000 
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 125,000 

Phiếu ưu đãi

Hotline

Contact Me on Zalo