vỏ orange pi

Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • Vỏ cho Orange Pi Zero gắn extension

  100K VND
  Thêm vào giỏ hàng
 • 12 %
  OFF

  Vỏ mica cho Orange Pi 3

  220K VND
  Thêm vào giỏ hàng
 • 17 %
  OFF

  Vỏ nhựa cho Orange Pi R1 Plus

  150K VND
  Lựa chọn các tùy chọn
 • 17 %
  OFF

  Vỏ nhựa cho Orange Pi Zero2

  150K VND
  Lựa chọn các tùy chọn
 • Vỏ nhựa Orange Pi Lite

  150K VND
  Lựa chọn các tùy chọn
 • 17 %
  OFF

  Vỏ nhựa Orange Pi One

  100K VND
  Lựa chọn các tùy chọn
 • 10 %
  OFF

  Vỏ Orange Pi Lite/One mica có tản nhiệt (support One Plus / Lite 2)

  180K VND
  Lựa chọn các tùy chọn
 • Vỏ Orange Pi Zero

  90K VND
  Thêm vào giỏ hàng
 • Vỏ Orange Pi Zero Plus 2 có gắn Extension

  100K VND
  Thêm vào giỏ hàng