Tản nhiệt nhôm cỡ to bộ 2 cái dành cho Orange Pi 4 và 4B

90,000 

Bộ tản nhiệt nhôm 2 cái dành cho Orange Pi 4 và 4B

  • Tản nhiệt to 22mm x 22mm
  • Tản nhiệt bé 9mm x 9mm
  • Đã dán sẵn băng dính tản nhiệt