Nguồn 5v3A chân usb type-c dùng cho Orange PI Zero2, R1 plus, Pi3LTS, Pi4LTS

175,000 200,000 

Nguồn 5v3A chân usb type-c dùng cho Orange PI Zero2, R1 plus, R1 plus LST,, Pi3LTS , Pi4LTS …

Tiêu chuẩn:
Nguồn vào: AC (AC) 100V-240V 50-60Hz, chân UK, US bất kỳ
Nguồn ra: DC (DC) 5V, output current: 3A
Hiệu quả làm việc: 90%
Môi trường hoạt động hiệu quả: 0~45°C, 20%~90%RH

Nguồn 5v3A chân usb type-c dùng cho Orange PI Zero2, R1 plus, Pi3LTS, Pi4LTS