Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Máy tính nhúng Orange Pi Plus 2 ARM H3 Quad-core Cortex-A7 2GB DDRAM3
1 x 2,200,000 
2,200,000 
2,200,000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 2,200,000 
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 2,235,000 

Phiếu ưu đãi

Hotline

Contact Me on Zalo